anemometer
flagga4

Google Translate

 

VÄDRET LIVE
AKTUELLT VÄDER
 I DIAGRAM
AKTUELLT VÄDER
I SIFFROR
VÄDERHISTORIK
NOAA-RAPPORTER
LIVE-CAM 1
LIVE-CAM 2
WEATHER 
UNDERGROUND
EUROPEAN WEATHER
NETWORK

 

CUMULUS

Reviderad 2013-08-09

Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen  

FÖRKLARINGAR TILL VÄDERDATA

Temperatur

Stationen mäter temperaturen kontinuerligt och visar periodens aktuella temperatur samt dagens, månadens och årets högsta och lägsta värden.

Vindens kyleffekt (Wind chill)


Vindens kyleffekt påverkar den upplevda temperaturen och ger en uppfattning om avkyl- ningseffekten av en kropp.

Värmeindex (Heat index)

Värmeindex använder sig av temperatur och relativ luftfuktighet för att fastställa hur varm luften känns. När luftfuktigheten är låg kommer den upplevda temperaturen att vara lägre än den verkliga temperaturen, eftersom svettningen från kroppen avdunstar snabbare. Däremot när luftfuktigheten är hög känns den upplevda temperaturen högre än den verkliga temperaturen.

Relativ luftfuktighet (Humidity)


Värdet anger i % den relativa fuktigheten, d.v.s. hur mycket vattenånga det finns i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga som kan finnas vid varje given temperatur. Ju högre lufttemperatur desto mer vattenånga kan luften innehålla. Även lufttrycket påverkar hur mycket vattenånga som kan finnas i luften.

Daggpunkt (Dew point)


Daggpunkten visar den temperatur till vilken luften måste kylas för att bli måttad   (100 %) under förutsättning att vattenmängden är densamma. Daggpunkten är ett viktigt mått för att förutse bildandet av dagg, frost och dimma. Om temperaturen och daggpunkten är nära varandra under eftermiddagen när luften blir svalare är det stor risk för dimma. Hög daggpunkt indikerar högt innehåll av vattenånga och tvärtom.

Lufttryck (Barometric pressure)


Som medellufttryck på jorden vid havsytans nivå brukar räknas 1013,25 hPa (hektopascal). Det högsta lufttrycket i Sverige uppmättes i Visby och Kalmar den 23 januari 1907 med 1063,7 hPa, medan det lägsta värdet är 938,4 hPa från Härnösand den 6 december 1895. Väderstationen är kalibrerad för den höjd över havet där givaren är placerad.

Vind

Stationens anemometer mäter vindens hastighet och riktning. Givaren är placerad cirka 6 meter över marken. Vindhastigheten och vindriktningen är medelvärdet för en 10-minutersperiod.

Nederbörd

Stationen visar nederbördsmängden i mm för senaste dygnet, månaden och året. Mätaren är försedd med en uppvärmningsanordning för smältning av snön vintertid.

Regnintensitet (Rain rate)

Värdet anger intensiteten i nederbörden. Vid varje uppdatering anges aktuell nederbörd omräknad per timme.

Regnskur (Rain storm)

Värdet visar sammanlagd nederbörd från början av ett regnväder och ackumuleringen avbryts när det gått 24 timmar utan nederbörd.

Solstrålning (Solar radiation)

För att mäta solstrålning och solens energi används en solstrålningsgivare med en kiseldiod som noggrant följer solens spektrum.Värdet mäts i watt per kubikmeter. Värdet kan användas för att uppskatta antalet soltimmar.